Bli energieffektiv med ENØK-tiltak

Vi hjelper deg å finne de mest energieffektive tiltakene for ditt bygg.

Hva er ENØK?

Begrepet ENØK er en forkortelse og står for energiøkonomisering. Energiøkonomisering handler om å forvalte energien man bruker på best mulig måte. Slik kan man redusere energiforbruket, uten å redusere komforten.

Usikker på hvilket tiltak som lønner seg?

Gjennomfør en energikartlegging

En energikartlegging kartlegger byggets energibruk og finner ut hvor energitapet er størst. Resultatene fra energikartleggingen brukes til å identifiserer hvilke ENØK-tiltak som er mest energieffektive og lønnsomme for ditt bygg.

Trygt

Godkjente leverandører

Leverandørene du kommer i kontakt med på Energio.no er godkjente av oss. Vi sørger for at leverandørene er kvalifiserte og har de nødvendige godkjenningene for å utføre prosjektet ditt.

Energisparing for fremtiden

Lønnsomme ENØK-tiltak

Å investere i ENØK-tiltak er lønnsomt både for deg og miljøet. Vi beveger oss mot en elektrisk fremtid hvor energibehovet er stort. Ved å redusere energiforbruket ditt legger du til rette for fremtiden, samtidig som du sparer penger.